Misschien heeft u wel eens de term CIS-registratie horen vallen. CIS staat voor Centraal Informatie Systeem en hoort bij Stichting CIS. Dit is een landelijke stichting die gegevens van verzekerden bewaart voor verzekeraars. Wanneer u bijvoorbeeld een nieuwe autoverzekering wilt afsluiten dan kan een verzekeraar het CIS-register raadplegen en zo informatie over u inwinnen. Op basis van wat er in deze databank staat kan de premie worden vastgesteld. Een registratie in het CIS kan echter ongelukkige gevolgen veroorzaken en een verzekeraar het recht geven uw verzoek af te wijzen. In dit artikel leggen we uit welke verschillende CIS-registraties voorkomen.

Schademeldingen of claimmelding (CM)

In het CIS-register worden alle schadeclaims die u bij uw verzekeraar hebt ingediend, geregistreerd. Hierbij doet het er niet toe wie er schuldig en onschuldig waren tijdens de gebeurtenis en of iemand wel of niet gedekt was. Voor iedere claim die is gemaakt worden enkel en alleen de feitelijke gegevens genoteerd. Denk hierbij aan persoonsgegevens van alle betrokkenen. Op deze manier staan alle gegevens nog eens netjes op een rijtje.

Waardeborgfondsmeldingen onverzekerden (WBF)

Tevens komt er een notitie in het CIS-register terecht wanneer er bij schade betrokkenen zijn zonder verzekerd motorvoertuig. In dat geval komen de gegevens van de kentekenhouder en bestuurder in het CIS terecht.

Ontzeggingen van de rijbevoegdheid (OBM)

Wanneer uw rijbevoegdheid is opgeheven dan is het belangrijk voor een verzekeraar om te weten dat u gedurende deze periode geen motorvoertuig mag besturen. De rijbevoegdheid kan alleen ontzegd worden door het Openbaar Ministerie. Dit ligt dus niet bij Stichting CIS. Uw verzekeraar kan deze informatie vinden in het CIS-register.

Vertrouwelijke Mededelingen (VM)

Bij het afsluiten van iedere verzekering gaat een verzekeraar een contractuele overeenkomst aan met een verzekerde. Het kan voorkomen dat een verzekerde niet aan deze verplichtingen voldoet zoals het niet op tijd betalen (wanbetaling). Een verzekeraar heeft dan het recht om een verzekering op te zeggen. Deze opzegging komt vervolgens in het CIS-register terecht. Indien u zelf de verzekering opzegt dan wordt deze niet geregistreerd.

Extern Verwijzingsregister (EVR)

De laatste soort registratie is een Extern Verwijzingsregister. Dit is waarschijnlijk de meest ernstige registratie. Het houdt in dat een verzekerde opzettelijk in overtreding gaat. Een voorbeeld hiervan is verzekeringsfraude. Ook dan komen de persoonlijke gegevens in het CIS-register terecht.

Dit kunt u tegen een CIS-registratie doen

Toch kan het wel eens voorkomen dat er onterecht een CIS-registratie wordt gedaan. U kunt in dat geval bezwaar aantekenen bij de verzekeraar die de registratie heeft geplaatst. Alleen zij kunnen de CIS-registratie verwijderen voordat de maximale duur is verstreken. Bovendien kunt u ook wachten totdat deze duur vanzelf verstreken is, maar wij raden altijd aan om bezwaar te maken in geval van een valse registratie.