Er zijn elk jaar opnieuw heel wat mensen die de keuze maken om een boot te kopen. Wanneer men dat heeft gedaan gaan er natuurlijk nog verschillende vragen opspelen. Eén van deze vragen heeft betrekking tot het feit of het mogelijks interessant kan zijn om een bootverzekering af te sluiten. Het verzekeren van een boot is op moment van schrijven in Nederland niet wettelijk verplicht. Dat betekent echter niet dat er bepaalde situaties zijn waarin houder zijn van een verzekering wel is vereist. Denk bijvoorbeeld maar eens aan de situatie waarin er wedstrijden worden gevaren. In ieder geval, wil jij graag meer ontdekken over het verzekeren van jouw boot? Dan ben je sowieso op de juiste pagina aanbeland!

Is het verzekeren van een boot wettelijk verplicht?

Onder heel wat mensen bestaat het misverstand dat er sprake is van een wettelijke verplichting voor wat het verzekeren van een boot betreft. Dat is niet zo. Dit vermoeden wordt ingegeven door het feit dat er wel sprake is van een verplichting voor wat het afsluiten van een WA-verzekering betreft voor gemotoriseerde voertuigen die in het Nederlandse verkeer worden gebracht. Een soortgelijke verplichting geldt dus niet voor boten die worden ingeschreven door Nederlanders. Dit gezegd hebbende is het in de praktijk wel zo dat er rekening mee dient te worden gehouden dat er in bepaalde andere situaties wel degelijk sprake kan zijn van een geldende verplichting.

In bepaalde situaties is het verzekeren van een boot dus toch verplicht. Wanneer is dat precies het geval? Zeer eenvoudig. In eerste instantie geldt dit bijvoorbeeld voor wanneer je wenst aan te leggen in bepaalde havens. Ook wanneer je specifieke wateren wil doorkruisen is het mogelijk dat je daarbij rekening moet houden met een mogelijke verplichte verzekering voor je boot. Ben je van plan om met jouw boot deel te nemen aan een bepaalde wedstrijd of race? Ook in die situatie zal er meer dan waarschijnlijk een bewijs van verzekering voorgelegd moeten kunnen worden.

In welk gebied biedt je bootverzekering dekking?

Bij het verzekeren van een boot dient er door jouzelf altijd te worden aangegeven binnen welk vaargebied je de boot in kwestie verzekerd wil hebben. Dat is in de praktijk een zeer belangrijke vraag. Veel mensen die nog maar net voor de eerste keer een bootverzekering afsluiten gaan er namelijk vanuit dat deze overal ter wereld dekking biedt. Dat is echter niet het geval. Dit is dan ook zeker een niet onbelangrijk aandachtspunt om rekening mee te houden. Standaard is het dan ook bijvoorbeeld best mogelijk dat er enkel en alleen in Nederlandse wateren dekking wordt geboden.

De ene bootverzekering is de andere niet

Het verzekeren van een boot kan in de praktijk uiteraard op verschillende manieren gebeuren. De meest eenvoudige en tevens ook meest voordelige optie is kiezen voor de WA-verzekering. Het betreft hier een verzekering voor boten die enkel en alleen de schade dekt die kan worden aangebracht ten opzichte van derden. Wil je graag kunnen rekenen op een meer uitgebreide bootverzekering? Dan moet je kiezen voor de WA+ beperkt of de WA+ volledige cascoverzekeringen. Let wel, het spreekt voor zich dat op deze manier je boot verzekeren extra kosten met zich mee zal brengen. Bekijk dus op voorhand even of dit wel past binnen jouw vooropgestelde budget.